Treball fi de màster en ensenyaments artístics en interpretació de música antiga i investigació de patrimoni musical