Normativa

Normativa estatal

Reial decret 631/2010, pel qual es regula el contingut bàsic de les ensenyances artístiques superiors de música.
Regulació de les ensenyances musicals en la LOE. (Capítol VI de la llei).

Normativa autonòmica

Decret 48/2011, d’ordenació de les ensenyances artístiques superiors, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d’ordenació de centres superiors d’ensenyances artístiques i de la creació de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana.
Ordre 24/2011, per la qual s’estableixen els plans d’estudi dels centres d’ensenyances artístiques superiors de música depenents del ISEACV.
Decret 69/2011, pel qual es regula el reconeixement i transferència de crèdits.
Resolució, de 28 de setembre de 2011, per la qual s’aproven les taules d’equivalència per al reconeixement individualitzat de crèdits.

ORDE 85/2014, de 23 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les assignatures optatives, el treball de fi de títol i les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants d’ensenyances artístiques superiors dels centres de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2023, de la Direcció de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions per al curs 2023-2024 en els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors.