Història

Conservatori Superior de Música de Castelló

A l’octubre de 1998 va nàixer el Conservatori Superior de Música de Castelló fruit de la labor iniciada i desenvolupada pel músic valencià D. Salvador Seguí Pérez, motiu pel qual després de la seua defunció en 2004, es va decidir que el conservatori havia de portar el seu nom.

El projecte es va iniciar amb la convocatòria d’un claustre format per tretze professors que va donar com a resultat l’elecció de D. Salvador Seguí Pérez com a director del centre, de Vicente Campos com a secretari i de Carlos Lacruz com a cap d’estudis. També es van crear les bases del que hui dia es coneix com el Conservatori Superior de Música de Castelló Salvador Seguí, gràcies al suport inestimable de la Direcció territorial d’Educació, de la Diputació Provincial de Castelló i de l’Ajuntament de Castelló. D’aquesta manera es va donar començament al primer curs amb 14 professors i 186 alumnes, xifres que s’han multiplicat durant els quasi 20 anys de vida del conservatori.

Després de la defunció de D. Salvador Seguí, el conservatori es va veure obligat a triar un nou equip directiu. Per açò es van iniciar els tràmits corresponents per a l’elecció dels nous càrrecs que va comptar amb el suport unànime del Consell Escolar, del Claustre de Professors i del Consell Escolar Municipal. Així, el 27 d’octubre de 2005 va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució que nomenava a D. Vicente Campos com a nou director del centre. En l’actualitat el conservatori segueix dirigit per D. Vicente Campos i un equip directiu renovat, després de la votació que va tenir lloc el 6 de juliol de 2016.

Conservatori Superior de Música de CastellóAmb tot açò i conservant l’esperit amb el qual D. Salvador Seguí va iniciar el projecte, el principal objectiu consisteix a conservar i continuar aquesta labor, així com emprendre nous projectes que beneficien el desenvolupament i la millora del centre. Amb aquest propòsit, el de seguir creixent i oferir un ensenyament de qualitat, tant l’equip directiu com els alumnes treballen conjuntament per a aconseguir un edifici que albergue exclusivament el Conservatori Superior i així poder concedir, als 70 professors i més de 400 estudiants que ja formen el centre, els millors serveis educatius.