Contacte

Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló
C/ Marqués de la Ensenada 34-36
12003 Castelló de la Plana
12005635@edu.gva.es · 964 399 455
Nou número de telèfon de la secretaria del CSMC : 631-519-947
(En funcionament des del 6 de setembre i provisional durant les obres de millora de l’edifici).