Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ)

El disseny del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) del Conservatori Superior de Música «Salvador Seguí» de Castelló està certificat per l’Agència Nacional de l’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA)

http://www.aneca.es

Estructura documental del SAIQ