Qualitat

Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIC)

El disseny del Sistema de Qualitat del Conservatori Superior de Música «Salvador Seguí» de Castelló està certificat per l’Agència Nacional de l’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA)

http://www.aneca.es

Estructura documental del SGIC