Treball Fi de Grau 2023/24

NOTA IMPORTANT: Seguint instruccions del procediment previst al SAIC P1-01, s’ha procedit a la inclusió de TOT L’ALUMNAT que ha presentat proposta de TFG, independentment que el vaja a depositar en primera, segona o successives convocatòries.