Màster en ensenyances artístiques d’interpretació musical i recerca aplicada

Introducció

El màster es proposa redefinir els criteris interpretatius adquirits durant els estudis superiors de música i obrir un camí que permeta una concepció nova de la recerca musical centrada en criteris performatius de l’estètica actual. El seu fi és afavorir la instauració d’una escola interpretativa pròpia i competitiva en el context europeu.

El pla d’estudis consta de 90 ECTS i està estructurat en tres mòduls generals de 60 ECTS i dos mòduls d’especialització, professional i investigador, de 30 ECTS, que es cursen en tres semestres. Les matèries s’articulen al voltant de quatre itineraris d’especialització, dels quals l’alumne ha de seleccionar un d’ells: Música Antiga, Música Clàssica, Música Romàntica, Música Moderna i Contemporània. L’alumnat aprofundirà i perfeccionarà les tècniques d’interpretació de l’instrument, amb èmfasi en un repertori especialitzat segons la modalitat i itinerari triat.

S’estableixen dos mòduls. Un professionalitzador i un altre investigador. Amb el primer, l’alumnat perfeccionarà les tècniques d’interpretació de l’instrument, que el capacitaràn per a exercitar-se al més alt nivell. La segona via li permetrà accedir als estudis de tercer cicle (Doctorat).

L’idioma d’impartició és el castellà i el valencià.

Aquest Màster està acreditat per l’Agència Nacional d’avaluació de la qualitat i acreditació (ANECA) i homologat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. El pla d’estudis s’ha dissenyat d’acord amb el model de postgrau en música de les Institucions Superiors de Música de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Comissió Acadèmica del Títol (CAT)

Dr. Vicente Pastor García
Dra. Isabel Agut Font
Dr. Joan Carles Gomis Corell
Sr. Daniel Millán García

Coordina Dr. Vicente Pastor García
coordinacionmastercsmc@gmail.com