International Office

 

El Departament de Relacions Internacionals del Conservatori Superior de Música de Castelló de la Plana, desenvolupa les gestions dels programes de mobilitat internacionals per als estudiants, professors i personal administratiu del centre. Amb aquest programa pretenem fomentar la cooperació entre centres educatius superiors competents en el marc europeu i treballar junts per a avançar amb diferents projectes educatius, amb enfocaments diferents però complementaris que servisquen per a donar a l’alumne la millor formació musical i personal possible.

El contacte amb el departament es realitzarà a través del correu electrònic del coordinador del departament Erasmus:

PROFESSOR D. ANTONI COTANDA PEÑARROCHA

Horari d’atenció: dimecres de 10:00h a 13:00h

Despatx Relacions Internacionals

Telf: 964 39 94 55
E-mail: erasmus@conservatorisuperiorcastello.com