Organigrama

Equip directiu

Director: D. Vicente Campos
Vicedirectora: Dña. Isabel Agut
Secretari: Miguel Ángel Berbis
Cap d’estudis: Miguel Ángel Navarro

Personal d’administració i servicis

Administratiu: Manuel Simó
Administratiu: Sergio Colomer
Conserge: Carmen Guardiola
Conserge: Elena Martín

Consell escolar

Representants del professorat

 

Representants de l’alumnat

 

Representant PAS

 

Representant Ajuntament