Política i objectius SAIQ

Considerem la qualitat un factor estratègic fonamental per a aconseguir nivells d’excel·lència en el desenrotllament de les nostres activitats, tant de formació, investigació i innovació, com de transferència social de coneixement i, en suma, de divulgació de la música.

Per a això, el Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló ha definit una política i objectius de qualitat per a comunicar i transmetre el nostre compromís:

Política y Objetius