Informació d’accés

  • Ensenyances Artístiques Superiors

RESOLUCIÓ  DE L’INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS I ES CONVOCA LA PROVA D’ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS

RESOLUCIÓ DE 4 DE MAIG DE 2021 DE LA DIRECCIÓ DE L’INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER LA  QUAL ES DETERMINEN LES PLACES DISPONIBLES PER A INICIAR LES DISTINTES  ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORSVacants juliol curs 2021-2022

 

Proves acces  setembre: (vacants no ocupades a juliol)

Vacants setembre 2021-2022

Tribunals i aules proves setembre 2021-2022  (NOU 01/09/21)

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=9&id=620&ingressType=inscription&schoolYearId=287

2. Fase documental. Correu electrònic: 12005635.secret@gva.es

Període d’inscripció setembre: De l’1 al 3 de setembre de 2021 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre: 7 de setembre de 2021

 

  • Màster

Calendari proves d’accés màster 2021-22  (NOU 05/09/21)

Tribunals proves d’accés màter 2021-22  (NOU 13/09/21)

Es convoca als aspirants a les proves d’accés màster per al proper dimecres 15 de setembre, a les 9h.

Inscripció màster CSMC:

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=9&id=623&ingressType=inscription&schoolYearId=288 

2. Fase documental. Correu electrònic: 12005635.secret@gva.es

 

 

Enllaç Àrtic de consulta de l’estat de l’admissió a la prova i de les qualificacions obtingudes una vegada realitzades:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/csmcastellon.do

 

 

Conservatori Superior de Música de CastellóProva específica per a persones sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE)

Article 69.5 LOE: ” Els majors de divuit anys d’edat podran accedir directament a les ensenyances artístiques superiors mitjançant la superació d’una prova específica, regulada i organitzada per les administracions educatives, que acredite que l’aspirant posseeix els coneixements, habilitats i aptituds necessaries per a cursar amb aprofitament els corresponents ensenyaments. L’edat mínima d’accés als estudis superiors de música o de dansa serà de setze anys”

El ISEACV gestiona  la prova específica per a personas sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE), pots inscriure’t a través de la seua web: http://www.iseacv.gva.es/va/pruebas-de-acceso

 

 

Conservatori Superior de Música de Castelló