Informació d’accés

RESOLUCIÓ  DE L’INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS I ES CONVOCA LA PROVA D’ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS

Proves acces  setembre: (vacants no ocupades a juliol)

 • Inscripció prova específica de música:  1 al 4 de setembre
 • Realització proves específiques d’accès: 7 de setembre (Clavecí, Composició i Música Antiga) i 9 de setembre (Pedagogia, Contrabaix, Trompeta i Viola)
 • Vacants setembre 2020-2021
 • Tribunals proves setembre 2020-2021

 • Procediment inscripció prova específica de música

  Pot inscriures a les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors de música, a través del següent enllaç, seguint les instruccions detingudament:

  INSCRIPCIÓ PROVES SETEMBRE 2020

Vacants juliol curs 2020-2021

Resolució tribunal

Proves d’accés juliol

 • Inscripció prova específica de música: des del 10  fins al 20 de juliol.
 • Tribunals proves d’accés curs 2020-2021

Proves d’accés curs 2020-2021.

 • Realització proves específiques d’accés:

Proves específiques d’accés a grau superior 2020-2021

 • Tribunals i aules.

Calendari de proves específiques d’interpretació, composició, pedagogia i música antiga.

 

Conservatori Superior de Música de Castelló

Prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE)

 • Data prova i inscripció  per a la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE): 10 Juliol

Article 69.5 LOE: ” Els majors de divuit anys d’edat podran accedir directament a les ensenyances artístiques superiors mitjançant la superació d’una prova específica, regulada i organitzada per les administracions educatives, que acredite que l’aspirant posseeix els coneixements, habilitats i aptituds necessaries per a cursar amb aprofitament els corresponents ensenyaments. L’edat mínima d’accés als estudis superiors de música o de dansa serà de setze anys”

El ISEACV gestiona  la prova específica per a personas sense requisits acadèmics (art 69.5 LOE), pots inscriure’t a través de la seua web: http://www.iseacv.gva.es/va/pruebas-de-acceso

 

 

Conservatori Superior de Música de Castelló