Unitat d’Igualtat del CSMC

El Racó Violeta

El Racó Violeta és un recurs creat per la Unitat d’Igualtat del Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló per a donar cabuda als temes específics sobre igualtat de gènere.

La idea principal és promoure, des del nostre centre educatiu, totes aquelles actuacions que tinguen com a rerefons qualsevol desigualtat per qüestió de gènere i publicar totes les activitats que es fomenten al centre en aquesta línia.

També té com a finalitat prevenir la violència masclista en la comunitat educativa i actuar davant les situacions que ho requereixin.

Aquestes accions de prevenció i intervenció estan previstes en el I Pla d’Igualtat i coordinat per la Unitat d ́Igualtat. Es compta també amb la col·laboració d’una xarxa de voluntariat, especialment important per sensibilitzar la població educativa, així com informar a possibles persones afectades per la violència i intercedir amb els agents implicats.

A l’edifici es van a instal·lar panells informatius en què figurarà un telèfon, un correu de contacte del Punt Violeta i un codi QR per enllaçar amb la nostra web. Amb aquests panells complim un doble objectiu: informar qui necessita fer ús del recurs i visibilitzar el compromís de la institució per construir un Conservatori lliure de violències, un espai de convivència i respecte.

Mentre adaptem el nostre centre a totes aquestes novetats, pots contactar amb nosaltres en el següent mail:
igualtat@conservatorisuperiorcastello.com o en el següent número de telèfon: 661494542

Pla d’ Igualtat

El present PLA D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA inclou les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar en el Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló, per a la consecució d’objectius concrets en matèria de co-educació i perspectiva de gènere.

El present pla pretén millorar el clima del centre amb un model de resolució pacífica de conflictes en un ambient de seguretat, treball i relacions positives. Així mateix, pretén implementar mesures que perseguisquen la igualtat real de totes les persones que conformen la Comunitat Educativa.

PLA IGUALTAT CSMC

 

Actes-Activitats Curs 2021/2022

Enllaç al Programa del Concert 8M

Actes-Activitats Curs 2022/2023