Formulari Depòsit TFG/TFM

Instruccions per enviar els treballs al Depòsit del TFG/TFM. PARTS a realitzar:

PAS 1. Ordena’t i nombra TOTS els arxius necessaris per a la defensa del TFG/TFM amb el seu format 

Atenció: Has de nombrar-los segons el Protocol de pujada d’arxius per al TGF/TFM

  • Treball Final de Grau o Treball Final de Màster en format PDF 
  • Arxius multimèdia d’àudio i/o vídeo que formen part del treball de recerca
  • Qualsevol formulari o document administratiu requerit per l’institució educativa 
  • Atenció: No s’admiteixen arxius en format WORD.

PAS 2. Descàrrega de la documentació obligatòria  

Atenció: Aquests documents son indispensables per a continuar amb el procés

  • Document d’entrega amb el vistiplau del tutor/a ací 
  • Declaració responsable  ací: La declaració responsable hauràs d’entregar-la signada el dia de la defensa del TFG/TFM.

PAS 3. Accedir al formulari (MicrosoftForms), amb la teua ID ISEACV

IMPORTANT: VÍDEO-TUTORIAL ID ALUMNAT ISEACV – ACÍ

On puc conseguir la meua ID? ACÍ

ACCÉS AL FORMULARI DE DEPÒSIT: ACÍ