Noves especialitats al CSMC: Cant i Direcció

ORDRE 6/2022, de 10 de maig, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’estableixen i autoritzen els plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat de Direcció i del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat d’Interpretació, itinerari Cant, del Conservatori Superior de Música «Salvador Seguí» de Castelló.

Clic ací per a més informació

Retall de premsa: El Mundo

 

Feu un comentari