Renovació de l’acreditació del Màster en Interpretació Musical i Investigació Aplicada

El dijous 27 de juny de 2019, a les 13h, al Saló d’Actes del ConservatoriSuperior de Música de Castelló, tindrà lloc l’audiència pública del Comité d’Avaluació Externa de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva per al procediment de renovació de l’acreditació del Màster en Interpretació musical i Investigació aplicada que s’imparteix en aquest centre. Com a tal audiència pública, estarà oberta per a qualsevol persona interessada que vullga aportar la seua visió respecte del títol avaluat i que no haja estat entrevistada anteriorment pel referit comitè.

Feu un comentari