Procediment d’accés i admissió

Vacants: 8 places
Llistat provisional d’admesos a les proves d’accés (primer termini)
Llistat definitiu d’admesos a les proves d’accés (primer termini)

Vacants setembre: 2 places
Llistat provisional d’admesos a les proves d’accés (segon termini)
Llistat definitiu d’admesos a les proves d’accés (segon termini)
Tribunals i dates de les proves d’accés NOU
Resultats provisionals de les proves d’accés NOU
Resultats definitius de les proves d’accés NOU