Perquè un Congrés

En el segle XXI les escoles superiors d’art i els conservatoris de música ja no estan al marge de la investigació científica, més aviat existeix una gran varietat de maneres d’utilitzar-la com a part del procés creatiu de l’art, l’educació, la investigació històrica, entre moltes altres.
La institució superior en arts es fa partícip cada vegada més de les exigències i les bondats que planteja la investigació. Ofereix noves oportunitats per al coneixement, la pràctica artística i la reflexió sobre el fenomen de la música.
L’I Congrés Internacional de composició va dirigit fonamentalment a professionals de l’àmbit musical, entre els quals trobem compositors, directors, músics i docents de conservatoris professionals i superiors, docents d’escoles de música, alumnat d’ensenyaments artístics en procés de formació inicial dins de la professió de músic i resta de persones interessades a aprendre sobre els temes que es tractaren en el congrés.
Considerem que és de recomanada assistència i una meravellosa oportunitat per a aprendre i debatre idees vinculades als eixos temàtics que siguen enriquidores i formatives per als participants a l’esdeveniment.