HORARIS MÚSICA DE CAMBRA

Estimat alumnat de música de cambra, Des del departament de música de cambra, us informem del procediment d’elecció d’horaris per al curs 2022-2023. Dilluns que ve 19 de setembre, es realitzarà l’assignació i elecció d’horaris de manera presencial i per

Convocatòria contractació professor/a especialista al CSMC

Convocatòria contractació professor/a especialista al Conservatori Superior de Música de Castelló: CONVOCATÒRIA ESPECIALISTA LUTHERIA CORDA CONVOCATÒRIA ESPECIALISTA LUTHERIA VENT CONVOCATÒRIA TÈCNICA CORPORAL ANNEX I ANNEX II RELACIÓ DEFINITIVA DE ADMESOS/ES EN LES CONVOCATÒRIES PER A PROFESSORAT ESPECIALISTA DEL CONSERVATORI SUPERIOR