Matrícula

Nota: els/les aspirants que hagen obtingut plaça en les proves d’accés, hauran de matricular-se en el programa Artic i seguir les instruccions administratives. En el cas de quedar alguna vacant, es cridarà de la llista d’espera per a matricular-se.