Màster Class; Solos orquestrals amb Adrián Martínez Martínez

Horari de la máster Class dijous 19 de desembre.
Alumnes de Quart de 9:30 a 11:30 
Alumnes de Tercer de 11:30 a 13:30 
Secció orquestal de 13:30 a 14:30.

Feu un comentari