Magna Ferreira. Técnica vocal per a instrumentistes de Música Antiga

Técnica vocal per a instrumentistes – Àrea de Música Antiga del CSMC

Coordinació: Marisa Esparza

La veu és l’instrument natural per excel·lència. Els músics  mostrem els nostres exemples musicals de fraseig i d’expressió a través del cant. Dirigit als alumnes  de les diferents especialitats instrumentals, Magna Ferreira, professora de cant i interpretació de repertori històric en la  ESMAE (Escola Superior de Música d’O Porto, Portugal), ens condueix   mitjançant la tècnica i el repertori vocal a conèixer i millorar una ferramenta imprescindible en la nostra vida professional.

Continguts i horari del curs

1 comentari a “Magna Ferreira. Técnica vocal per a instrumentistes de Música Antiga”

Feu un comentari