Josep Sanz. Frédéric Chopin: Estudios Op. 10

Acaba de eixir publicat el llibre Frédéric Chopin: Estudios Op. 10. Análisis Armónico Comentado del catedràtic de composició del CSMC Josep Sanz. En este llibre, a mig camí entre l’anàlisi harmònic i la reflexió pedagògica, es pretén acostar-se al primer cicle d’estudis per a piano del compositor polonès amb l’objectiu d’aportar una major comprensió de l’obra al mateix temps que ens proporciona una imatge fixa dels usos harmònics de Chopin en la seua primera etapa. Rere la partitura de cada una de les 12 obres, convenientment xifrades, apareix un comentari analític que desglossa els processos harmònics emprats per l’autor i reflexiona sobre les diferents opcions disponibles.

Este estudi pot ser d’utilitat a estudiants d’harmonia que vullguen aprofundir en l’obra de Chopin així com per a aquells pianistes que creguin convenient conéixer l’aspecte harmònic d’estos estudis per a posteriorment aplicar aquests coneixements durant el procés de construcció de la seua pròpia interpretació musical.

Feu un comentari