IDENTITAT DIGITAL ALUMNAT DEL CSMC

Com a membres del projecte de Centre Digital Col·laboratiu, per estar matriculats al CSMC, el nostre alumnat té accés a un compte de correu corporatiu @alu.iseacv.gva.es associat a una Identitat Digital.

Aquesta et permetrà:

  • Millorar la comunicació per correu electrònic amb tota la comunitat educativa.
  • Utilitzar les eines MSOffice365 per a crear documentació, videoconferènc
    ies i col·laboració entre els membres de la comunitat educativa.
  • Millorar la capacitat d’emmagatzematge: 1TB al Onedrive i 50GB al correu electrònic.
  • Integritat amb altres plataformes de Conselleria com Aules, PortalEdu, Lliurex, etc.

L’alumnat del centre ja té activada aquesta Identitat Digital. Per a accedir a les credencials cal seguir els següents passos:

MANUAL D’ACCÉS A LA IDENTITAT DIGITAL D’ALUMNAT PER AL CONSERVATORI SUPERIOR “SALVADOR SEGUÍ” DE CASTELLÓ

Feu un comentari