I Edició – 2019

El Conservatori Superior de música «Salvador Seguí» de Castelló és un centre que imparteix Ensenyaments Artístics Superiors. Estos ensenyaments s’enmarquen en l’Espai Europeu d’Educació Superior i des dels darrers anys, els conservatoris superiors poden ofertar máster. Recentment, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, aquests ensenyaments han passat a formar part de la nova Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Conforme a l’àmbit que aquests ensenyaments ocupen, el Conservatori Superior de música Castelló obri aquesta convocatòria per a la celebració d’un congrés anual dedicat a la investigació i la creació. Ja en el mes d’abril del present any es va celebrar el «I Congrés Internacional de trompetes». En esta ocasió, la creació sonora actual serà la protagonista en el «I Congrés Internacional de Composició», en el qual alguns dels  seus referents presentaran les seues creacions i explicaran les seues línies de pensament i de treball. A més, s’obrirà un espai per a les comunicacions i un altre per al debat sobre la situació actual de la creació sonora, els seus protagonistes, els contenidors culturals i les possibilitats professionals.

*Els alumnes ISEACV que s’inscriguen podran obtindre un crèdit per activitats de centre com a col·laboradors del congrés i es certificaran 30 hores d’assistència.
**Els professors que s’inscriguen podran acreditar 30 hores al seu compte de formació.