Sobre CSMC “Salvador Seguí”

CSMC

El Conservatori Superior de Música de Castelló “Salvador Seguí” naix en 1998, de la mà del músic valencià D.Salvador Seguí Pérez. El projecte s’inicia amb un claustre de tretze professors, sent el seu director el mateix Salvador Seguí, acompanyat de Sr. Vicente Campos com a secretari i Sr. Carlos Lacruz com a cap d’estudis.

Durant el primer curs lectiu, el centre alberga a 14 professors i 186 alumnes, unes xifres que s’han multiplicat durant els 21 anys de vida del conservatori. Amb la defunció de Sr. Salvador Seguí en 2004, el centre comença a denominar-se ‘Conservatori Superior Salvador Seguí’, alhora que renova el seu equip directiu, passant a ser el seu director Vicente Campos.

El principal objectiu del centre es basa en conservar i continuar la labor iniciada per Salvador Seguí, així com el d’emprendre nous projectes que milloren el desenvolupament del centre. El Conservatori Superior de Castelló ofereix un ensenyament de qualitat i actualment s’està treballant per a comptar amb un edifici propi que puga oferir els millors serveis educatius als mes de 400 alumnes i 90 professors que té el centre en l’actualitat.