I Concurs de Música de Cambra

La música de cambra es un gènere  essencial en la història de la música, ja que pràcticament tots els grans compositors han escrit per a formacions diverses, tant per a vent, corda i grups amb piano.

El departament de Música de Cambra del Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló, organitza el I Concurs de Música de Cambra per a promocionar aquest gènere com a element fonamental en la formació i maduració del músic. També es pretén incentivar la creació de grups estables al si del nostre centre per a posar en valor als nostres joves intèrprets.

Bases del concurs.

 • Podran presentar-se a aquest concurs qualsevol agrupació de cambra amb un mínim de 2 i un màxim de 6 components, els quals estiguen matriculats al Conservatori Superior de Música de Castelló durant el curs acadèmic 2019-2020.
 • Cada alumne o alumna podrà participar en un màxim de dos agrupacions diferents.
 • Els grups podran interpretar obres originals per a l´agrupació per la qual es presenten, així com transcripcions.
 • Per a poder participar al concurs serà necessari fer la inscripció abans del 20 de desembre en el següent link: https://forms.gle/ZK64tUYrWhyW3uky9

Desenvolupament del concurs.

1- Primera fase.

 • Es celebrarà una primera fase els dies 3 i 5 de febrer de 2020 al saló d´actes del conservatori.
 • Les agrupacions interpretaran un programa lliure d´una durada de 15 minuts com a màxim.
 • El jurat d´aquesta fase estarà format pels professors de música de cambra del centre.
 • Passaran a la final els grups que considere el jurat.
 • La decisió del jurat serà inapel.lable.

2- Fase final.

 • La fase final es celebrarà el dia 3 de març. El lloc està per determinar.
 • Les agrupacions interpretaran un programa lliure d´una durada de 25 minuts aproximadament.
 • El jurat d´aquesta fase estarà format per professors de reconegut prestigi d´altres centres educatius.
 • La decisió del jurat serà inapel.lable.

 

 

Premis.

 • Hi hauran 3 premis amb un diploma acreditatiu del I Concurs de Música de Cambra del CSM de Castelló.
 • El premi de l´agrupació guanyadora encara està per determinar, però consistirà principalment en un recital en un auditori de Castelló i/o València.

 

 

Feu un comentari