Estudis de Postgrau

Màster en ensenyances artístiques d’interpretació musical i recerca aplicada

Màster en ensenyaments artístics en interpretació de música antiga i investigació de patrimoni musical