Dr. Vicente Pastor García

  • Departament: Vent – fusta
  • Càrrec: Coordinador de Posgrau
  • Assignatura que imparteix: Clarinet
  • Correu electrònic: v.pastorgarcia@iseacv.gva.es

Graduat en Música, especialitat Clarinet, i Doctor en Música cum laude per la Universitat Politècnica de València. Catedràtic Numerari de Clarinet del cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques. Perfecciona estudis musicals amb W. Boeyquens, Y. Gilad, K. Leister, R. Jowitt, J.E. Lluna y J.L Estellés. Com a intèrpret ha sigut membre del Quartet de clarinets Op, del Duo Prestige i del Quartet de clarinets Mestre Vert, amb els que ha oferit nombrosos concerts, a més de publicar un CD amb cada un dels dos quartets. Així mateix, ha col·laborat amb l’Orquestra Simfònica del Mediterrani. Els seus interessos d’investigació inclouenla pràctica interpretativa,  l’acústica i el desenrotllament històric dels instruments musicals, aspectes que ha estudiat i investigat amb diverses beques postdoctorales en la University of Edimburg, la University of Oxford, el Royal College of London i la Juilliard School of New York. És autor d’un mètode de clarinet en diversos volums i diversos llibres i articles acadèmics i científics. També ha oferit nombroses conferències i ponències sobre el clarinet, l’acústica i organologia dels instruments musicals i sobre els ensenyaments superiors de música.

En l’àmbit de la docència, ha exercit com a professor de Clarinet en diversos conservatoris, en tots els nivells educatius, i com a catedràtic d’Acústica i organologia i de Clarinet en el Conservatori Superior de Música de València y en el de Castelló durant diversos cursos. Ha col·laborat diversos cursos com a professor extern en el Màster de Música i en el programa de doctorat en Art: producció i Investigació de la Universitat Politècnica de València (UPV) i  en el Màster d’Interpretació i Investigació musical de la Universitat Internacional Valenciana (VIU).

En l’àmbit de la gestió, ha sigut Cap d’Estudis del Conservatori de música de Baeza (Jaén), Director del Conservatori de Música de Olula del Riu (Almeria) i Cap d’Estudis del Conservatori Superior de Música de València. A més, ha sigut Assessor Tècnic Docent de l’Institut superior d’ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) des de la seua creació fins al curs 2010/11 gestionant i desenvolupant, primer en l’administració educativa (ISEACV) i després com a Cap d’Estudis del Conservatori Superior de Música de València, tots els processos de convergència educativa en matèria de música requerits per l’Espai Europeu d’Educació Superior i per la normativa estatal. En aquest sentit, ha participat activament en tot el desenvolupament normatiu que emana de la convergència europea en matèria d’educació superior artística. A nivell estatal,  ha participat com a membre de la Ponència per al disseny del currículum dels Estudis de Grau en Música en el Ministeri d’Educació representant a la Comunitat Valenciana; i a nivell autonòmic, com a coordinador en la mateixa comunitat del currículum. A més, ha sigut el coordinador del disseny i elaboració del primer títol de Màster en Ensenyaments Artístics que ha sigut implantat a Espanya, verificat per la ANECA i homologat pel Ministeri d’Educació, en el qual també ha exercit com a professor.

Actualment és Catedràtic de Clarinet i Coordinador de Posgrau.