Dr. Vicente Pastor García

Titulat Superior de Música, especialitat Clarinet, i Doctor en Música cum laude per la Universitat Politècnica de València. Catedràtic Numerari de Clarinet del cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques. Perfecciona estudis musicals amb W. Boeyquens, Y. Gilad, K. Leister, R. Jowitt, J.E. Lluna y J.L Estellés. Com a intèrpret ha sigut membre del quartet de clarinets Op, del Duo Prestige i del quartet de clarinets Mestre Vert, amb els que ha oferit nombrosos concerts, a més de publicar un CD amb cada un dels dos quartets. Així mateix, ha col·laborat amb l’Orquestra Simfònica del Mediterrani. Els seus interessos d’investigació inclouenla pràctica interpretativa,  l’acústica i el desenrotllament històric dels instruments musicals, aspectes que ha estudiat i investigat amb diverses beques postdoctorales en la University of Edimburg, la University of Oxford, el Royal College of London i la Juilliard School of New York. És autor d’un mètode de clarinet en quatre cursos, un llibre monogràfic i un llibre tècnic sobre el clarinet, a més d’un llibre pedagògic sobre acústica musical. Ha publicat diversos articles en revistes nacionals especialitzades i ha oferit nombroses conferèncias i ponéncies sobre el clarinet, l’acústica i organologia dels instruments musicals i sobre les ensenyances superiors de música. Des del curs 2009/10 col·labora com a professor extern en el Màster de Música i en el programa de doctorat en Art: producció i Investigació de la Universitat Politècnica de València (UPV), i des del curs 2017/18 en el Màster d’Interpretació i Investigació musical de la Universitat Internacional Valenciana (VIU). Ha participat activament en el procés d’adaptació de les EEAASS a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), com a membre de la Ponència per al disseny del currículum dels Estudis Superiors de Música en el Ministeri d’Educació i com a coordinador a nivell autonòmic en la Comunitat valenciana. A més, ha sigut el coordinador del disseny i elaboració del primer títol de Màster en Ensenyances Artístiques verificat per l’ANECA i homologat pel Ministeri d’Educació que ha sigut implantat a Espanya. En l’àmbit de la gestió, ha sigut Cap d’Estudis del Conservatori de música de Baeza (Jaén), Director del Conservatori de Música d’Olula del Riu (Almeria), Cap d’Estudis del Conservatori Superior de Música de València i Assessor Tècnic Docent de l’ISEACV.