Jose Luis Garrido Antequera

  • Departament: Vent – Fusta
  • Assignatura que imparteix: Saxofon
  • Correu electrònic: garrian@gmail.com

Naix a Benaguasil en 1972, on comença els estudis musicals, passant a cursar els estudis professionals de música en el Conservatori de València amb Miguel Llopis. Acaba els estudis Superiors en el Conservatori Superior de Sant Sebastià, amb les més altes qualificacions. Estudia amb els professors Eloy Gràcia i Israel Mira. Ha realitzat cursos de perfeccionament amb Daniel Deffayet, J. M. Londeix i Claude Delangle. Als díhuit anys ingressa com a saxòfon solista de la Banda Municipal de Sant Sebastià. Des de 1994 pertany al Cos de Professors de Música i Arts Escèniques. Ha impartit cursos de perfeccionament al llarg de la geografia espanyola, Jaén, València, Còrdova, Alacant, Granada, Castellón… Des de 2010 organitza el curs impartit per Arno Bornkamp amb el que col·labora en els concerts de clausura.

En 1995 guanya la Médaille d´Honneur d’interpretació del nivell superior, en el “Concours Européen des Régions Ravel-Granados. En 1997 guany el Primer Premi en el Concurs Nacional de Saxòfon “Allegro”, arran del qual grava el seu primer CD. Posseïx el Diploma d’Estudis Avançats, especialitzant-se en Didàctica General i Didàctica Específiques de la Facultat d’Educació en la Universitat d’Alacant. És director artístic de l’Ensemble de Saxòfons arSonora, creat en el 2013. Des de 2005 és professor de saxòfon del Conservatori Superior de Música de Castelló. Actualment és Catedràtic del Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló.”