Carlos Català Navarro

  • Departament: Vent – Fusta
  • Assignatura que imparteix: Flauta

Natal de Cullera (València) inicia els seus estudis musicals en el Conservatori Professional de Música “Rafael Talens” de Cullera amb el professor D. José Manuel Beltrán Bisbal obtenint a la qüalificació de Sobresalient i Premi fi de Grau. Realitza els seus estudis superiors al Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló amb D. Ángel Marzal també amb les més altes qüalificacions.

Amplia els seus estudis amb diversos professors com: Juana Guillem, Vicens Prats,Adrià Palomares i Istvan Matuz entre altres.

Desde l’any 2004 al 2015 és professor del Conservatori Professional de Música de Melilla en l’especialitat de Flauta Travessera.

En l’any 2015 és Catedrátic interí del Conservatori Superior de Música Oscar Esplà d’Alacant en la mateixa especialitat.

Desde 2016 a l’actualitat és Catedràtic interí en l’especialitat de Flauta Travessera al Conservatori Superior “Salvador Seguí” de Castelló.

Com a experiència camerística te un ampli recorregut amb gravacions de CD’s i  per a RTVE.

Ha segut flauta Solista durant 14 anys de l’Orquestra Simfónica de Melilla i Flauta solista de la Banda Municipal a la mateixa ciutat.

Ha col.laborat amb l’Orquestra de la Comunitat de Madrid, Banda Municipal de Mallorca i Orquestra Simfónica del Teatre Calderó de Madrid entre altres.

Membre del Grup de Cámbra “Irirarte” dedicat a la recerca, recuperació i ejecució de música Barroca de compositors Espanyols, realitzant concerts per tot arreu de la geografia Espanyola.