Tíscar Martínez Bayona

  • Departament: Piano
  • Assignatura que imparteix: Repertori amb Piano per a Instruments
  • Correu electrònic: tisspiano@hotmail.com

Natural de Quesada (Jaén), inicia els seus estudis musicals a l’edat d cinc anys. Amb huit anys comença els seus estudis de piano en el Conservatori Elemental de Música “Maestro Paterna” de Cazorla, va a accedir després en el Conservatori Professional de Música “Andrés Segovia” de Linares. Continua la seua formació pianística en el Conservatori Superior de Música “Joaquin Rodrigo” de València per a estudiar amb Mario Monreal i amb Victòria Alemany. Finalitza els seus estudis de piano en l’Institut Superiore di Studi Musicali “Pietro Mascagni” de Itàlia amb Daniel Rivera. Ha realitzat el Màster Universitari en Professor d’Educació Secundària i el Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques, ambdós en la Universitat de València. Paral·lelament, i a més a més d’exercir com a professora de piano des de l’any 2008, ha realitzat cursos, seminaris i congressos d’interpretació pianística, de perfeccionament musical i de formació permanent del professorat. Des del 2017, compagina un Doctorat en Didàctiques Específiques en l’especialitat de Música en la Universitat de València amb la seua labor docent de funcionària interina en el Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques. Actualment, és professora de Repertori amb piano del Conservatori Superior de Música de Castelló “Salvador Seguí”.