José Diego Ramos Gragera

  • Departament: Piano
  • Assignatura que imparteix: Repertori amb Piano per a Instruments
  • Correu electrònic: jose.d.ramos86@hotmail.com
  • Currículum Vitae:
    • Titulacions: Títol Superior de Piano, CSMCS. Títol Superior de Flauta, CSMCS. Títol Superior de Música Antiga, especialitat clau, CSMCS. Màster d’Educació Secundària, FP i Escoles d’Idiomes.
    • Experiència profesional: Professor de Repertori amb Piano per a Instruments i per a Veu, professor de Piano, professor d’Armonia i Anàlisi al Reial Conservatori de Música i Dansa d’Albacete (2013-2016). Professor de Repertori amb Piano per a Instruments al CSM “Salvador Seguí” de Castelló (2016-actualitat).
    • Altres: Recitals com a solista i com a membre de diverses formacions cambrístiques a Espanya, França, Itàlia, Alemanya, Suècia, Txèquia i Rússia.