Dra. Elena Aguilar

Aconsegueix els títols superiors de piano, música de cambra i solfeig-repentització-transport al Conservatori Superior “El Liceu” de Barcelona. Ha completat la seva formació gràcies a les beques obtingudes pel Ministeri d’Assumptes Exteriors, la Fundació “Agustí i Pons” (Barcelona) i la Fundació Dávalos-Fletcher (Castelló), en Hongria i Itàlia on ha aconseguit el Títol de Postgrau en Piano, el Títol de Clau i el Bienni Acadèmic de II nivell en l’especialitat de “Música, Ciència i Tecnologia del So”. L’any 2012 aconsegueix el Títol de “Màster en música” i en 2017 el “Doctorat en música” cum laude per la Universitat Politècnica de València.

S’ha perfeccionat amb: B. Canino, P. Subrizi, P.N. Masi, G. Murray, D. Rivera (Itàlia), L. Chiantore, M. Farré, S. Mikowsky (Manhatan School of Music), R. Howat (música francesa), R. Coll, I. Zariztskaya (Royal College of Music), F. Kerek, G. Kéveházi y A. Némethy (Academia Franz Listz de Budapest), E. Fisher, J. Pepi i J. Mª Colom (Blonay-Suiza).

Forma duet estable des del 2002 amb el flautista Francesco Mannis, amb qui ha resultat vencedora de més de 10 primers premis en concursos nacionals i internacionals, i ha participat en diversos festivals internacionals a l’Argentina, Brasil, Bulgària, Costa Rica, Islàndia, Israel, Itàlia y Tailàndia.

Ha desenvolupat activitat pedagògica com a docent de piano en les escoles estatals italianes durant sis anys (2002-2008). Actualment es funcionària de carrera des del 2008 al cos de Música y Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana, en comissió de serveis al Conservatori Superior “S. Seguí” de Castellón des del 2012.

Ha publicat diversos articles relacionats amb l’activitat dels professors pianistes acompanyants, entre els quals destaca “La figura del profesor pianista acompañante en los conservatorios de música de la Comunidad Valenciana”, publicat a la “Revista Electrónica Complutense de Educación Musical”; ha assistit al I Congrés Internacional MIMV 2015, amb un article sobre els organistes de la capella de música de l’arxiprestal basílica Santa Maria la Major de Morella i ha participat en els Festivals XXIII (2016) i XXIV (2017) Internacionals de música de Morella amb dos conferències sobre els resultats de les seves investigacions musicològiques.