Dra. Mª Carmen Giner

Mª Carmen Giner Marco, pianista, finalitza els seus estudis superiors de piano al Conservatori Superior de València amb el profesor Perfecto Garcia Chornet. Així mateix obté el títol Superior de Música de Cambra i  el títol de Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament.

Ha rebut clases de perfeccionament amb els següents professors:Hans Graff, John Salmon, Emmanuel Ferrer –Lalöe, Jan Gruithuyzen, Graham Jackson i Rita Wagner.

Ha actuat en diversos concerts  de música de cambra, com a pianista acompanyant i solista al  teatre Capitolio de Godella, Centre de Belles Arts de València,  Paraninf de la Universitat de València,  Teatre  Principal de València, Palau de la Música i els Conservatoris Profesional de Meliana y Superior de Castelló.

Ha estat professora en els  conservatoris professionals de Requena i València com a professora de música de cambra. Ha treballat com a catedràtica interina de música de cambra i de piano al Conservatori Superior de València i de Castelló. Actualment és catedrática interina de Repertori amb piano per a instruments al Conservatori Superior de Castelló.

És Doctora Cum Laude en música per la Universitat Politécnica de València.