Dr. Joan Carles Gomis Corell

 • Departament: Pedagogia Musical
 • Càrrec: Cap de Departament
 • Assignatures que imparteix: Estètica de la música, Metodologia de la investigació musical, Teoria de la investigació (màster), Metodologies de la investigació (màster)
 • Correu electrònic: joan.c.gomis@uv.es
 • Currículum Vitae:
  • Professor Superior de Música, Conservatori Superior de Música de València
  • Llicenciat en Belles Arts, Universitat Politècnica de València
  • Doctor en Geografia i Història, Universitat de València-Estudi General
  • Catedràtic d’Història de la música; professors associat del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València; ha estat professor del Màster en Estètica i Creativitat musical de la Universitat de València i del Màster en Didàctica de la Música de la Universitat Jaume I de Castelló
  • Les seues investigacions se centren en la relació entre la teoria de la música i la de l’arquitectura en el Renaixement, fonamentalment en Leon Battista Alberti, en la música i poesia valencianes de tradició trobadoresca i darrerament en les societats musicals i bandes valencianes. Sobre aquests temes ha publicat diversos articles científics en revistes com ara Ars Longa, Saitabi, Revista de Musicología, Scripta, eHumanista i Archivo de Arte Valenciano, a més de llibres monogràfics i participacions en llibres d’actes de congressos, assemblees i jornades d’estudis historicoartístics, en els quals intervé freqüentement, com ara el «Congrés d’Història de la música del País Valencià», el «VII Col·loqui Internacional Problemes i mètodes de la literatura catalana antiga: les confluències artístiques en la literatura barroca» (Universitat de Girona), el «Congreso Internacional Música y espacios sonoros en las instituciones civiles y eclesiásticas de la península Ibérica» i el «Congreso Microhistoria de la música española: sociedades y teatros (1830-1931)» (Universidad de Oviedo). https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=joan+carles+gomis+corell; http://roderic.uv.es/discover.
  • Ha participat en projectes I+D, com ara «La protección de la música como bien cultural. Un estudio multidisciplinar» i «Imagen y Cultura», ambdós finançats per la Generalitat Valenciana.