Mª Amparo Vidal Navarro

  • Departament: Corda
  • Assignatura que imparteix: Violí
  • Correu electrònic: ma.vidalnavarro@iseacv.gva.es

Obté el títol superior de violí en el Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló amb les màximes qualificacions, també aconsegueix en aquest conservatori el títol superior de Música de Cambra. Posseïx el títol superior de valencià per l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alzira.

Des de 2015 és professora de violí en conservatoris tant professionals  com superiors pertanyents a la Generalitat Valenciana. Des de 2004 ha donat classe de violí en escoles oficials de música.

Ha col·laborat en orquestres professionals com l’Orquestra de València i Orquesta de Extremadura.

En l’actualitat és professora de violí en el Conservatori superior de música Salvador Seguí de Castelló.