CONVOCATÒRIA DE LA BECA ANUAL PER A L’ALUMNAT MATRICULAT ALS CONSERVATORIS SUPERIORS DE MÚSICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA CURS 2023-2024

El mes de juliol de 2023 es va signar un conveni entre l’ISEACV i la Fundació Alhambra Guitarres per a la realització de pràctiques externes, i per a la concessió d’una beca de 1.000 € que tindrà com a beneficiari/a, a un/a alumne/a que durant el curs 2023-2024 estiga matriculat/da en algun dels tres Conservatoris Superiors de Música depenents de l’ISEACV i realitze el TFG.

El tema proposat per la Fundació per a aquest curs és:

“Origen i Evolució de Guitarres Alhambra i la seua influència en la guitarreria espanyola”.

El/la alumne/a pot ser de qualsevol especialitat de les quals es cursen en els Conservatoris Superiors dependents de l’ISEACV de la nostra Comunitat.

Podeu accedir a tota la informació a través d’aquest enllaç:

https://iseacv.gva.es/es/inicio

 

Feu un comentari