ASSIGNACIÓ DEFINITIVA DE TUTORS PER ALS TREBALLS DE TFT

S’informa a tot l’alumnat matriculat en l’assignatura de TFT que s’ha publicat l’assignació
definitiva de tutors en la pestanya “ALUMNAT – TFT”. El/les alumnes que no
hagen contactat encara amb el seu tutor, hauran de fer-ho com més prompte millor.

Feu un comentari