Accés i admissió – Curs 2024/25

 • Requisits d’accés
 • Criteris d’admissió
 • Calendari proves d’accés 2024/25 (NOU)
 • Inscripció a les proves máster CSMC:
 • Fase inscripción online: https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=9&id=666&ingressType=inscription&schoolYearId=294
 • Fase documental. Correo electrónico: 12005635.secretaria@iseacv.gva.es
 • Enlace Àrtic de consulta del estado de admisión a la prueba y de  las calificaciones obtenidas una vez realizadas:
 • https://artic.edu.gva.es/ARTIC/csmcastellon.do
 • Vacants: 18 places
 • Llistat provisional d’admesos a les proves d’accés (juliol)
 • Llistat definitiu d’admesos a les proves d’accés (juliol)
 • Tribunals i dates de les proves d’accés (juliol)
 • Resultats provisionals de les proves d’accés (juliol)
 • Resultats definitius de les proves d’accés (juliol)
 • Vacants setembre: a determinar
 • Llistat provisional d’admesos a les proves d’accés (setembre)
 • Llistat definitiu d’admesos a les proves d’accés (setembre)
 • Tribunals i dates de les proves d’accés (setembre)
 • Resultats provisionals de les proves d’accés (setembre)
 • Resultats definitius de les proves d’accés (setembre)