À PUNT AL CSMC, ELS METALLS PERDUTS DEL VERONÉS EN “LAS BODAS DE CANÁ” (1563)

À PUNT AL CSMC. ELS METALLS PERDUTS DEL VERONÉS EN “LAS BODAS DE CANÁ” (1563).

Feu un comentari