RESOLUCIÓ del 27 de juny de 2023

Estimat alumnat,

A continuació s’indica que queden reflectides les instruccions del ISEACV per al curs 23-24 en la RESOLUCIÓ del 27 de juny de 2023.

A fi de facilitar la comunicació entre l’estudiantat, el ISEACV i la comunitat educativa en general, a l’inici de curs, es prega la normativa vigent durant el curs acadèmic 2023-2024 que es troba recollida en la RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2023, de la direcció de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions per al curs 2023-2024 en els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors.pdf.
D’aquesta manera quedaran informats dels terminis, renúncies, convocatòries de gràcia, funcionament i terminis dels Treballs Final de Grau o Màster (TFG o TFM), com poden quedar desvinculats dels seus estudis temporal o definitivament, per a evitar situacions de peticions, a meitat de juliol, de nova convocatòria de gràcia.

 

Feu un comentari