INSTRUCCIONS TFG

INSTRUCCIONS PER A L’ALUMNAT QUE REALITZEN LA LECTURA I DEFENSA DEL TFG CURS 2022-2023

En la pàgina web del Conservatori Superior de Música “Salvador Segui” de Castelló, apartat alumnat, subapartat TFG, trobareu tota la informació en relació a la reglamentació, normes d’estil, guies docents, guia breu per a tutories/alumat, proposta TFG i manteniment de proposta TFG, entre altres documents.

ALUMNAT DE PRIMERA MATRÍCULA

 •   Teniu fins al 9 d’octubre de 2022 per emplenar el document word de Proposta de Títol TFG (està a l’apartat alumnat TFG de la pàgina web del Conservatori); heu d’enviar-lo via e-mail m.agutfont@iseacv.gva.es
 •   10 d’octubre: la Comissió del TFG revisarà les propostes i les distribuirà per departaments.
 •   El 13 d’octubre serà la data límit perquè els departaments donen el vistiplau a les propostes o facen les rectificacions pertinents i les reenvien a la Comissió del TFG. m.agutfont@iseacv.gva.es
 •   14 d’octubre: la Comissió del TFG realitzarà l’assignació provisional de tutors/es. Es publicarà a la pàgina web del Conservatori.
 •   Del 14 al 17 d’octubre: termini per a possibles reclamacions per part dels tutors/es i l’alumnat.
 •   El 18 d’octubre: publicació de l’assignació definitiva a la pàgina web.

  ALUMNAT DE SEGONA MATRÍCULA I POSTERIORS

  Seguint les Instruccions de l’ISEACV 2022-2032, l’alumnat de segona matrícula i posteriors podran fer la lectura i defensa del TFG en primera convocatòria del 30 de gener al 3 de febrer de 2023, ambdós inclosos, o en segona convocatòria, del 12 de juny al 14 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

 •   Teniu fins al 9 d’octubre de 2022, per enviar la proposta del TFG via e-mail a: m.agutfont@iseacv.gva.es
 •   10 d’octubre: la Comissió del TFG revisarà les propostes i les distribuirà per departaments.
 •   El 13 d’octubre serà la data límit perquè els departaments donen el vistiplau a les propostes o facen les rectificacions pertinents i les reenvien a la Comissió del TFG. m.agutfont@iseacv.gva.es
 •   14 d’octubre: la Comissió del TFG realitzarà l’assignació provisional de tutors/es.
 •   14 al 17 d’octubre: reclamacions per part de tutors/es i/o l’alumnat.
 •   18 d’octubre: publicació de l’assignació definitiva a la pàgina web.
 •   Del 16 al 23 de gener de 2023: depòsit de TFG online.
 •   El 24 de gener de 2023: publicació del tribunals.
 •   Del 24 al 27 de gener: Lliurament als membres del tribunal del TFG via e-mail
 •   30 de gener : Lectura y defensa del TFG.
 •   31 de gener: publicació provisional de notes.
 •   Del 31 de gener al 2 de febrer: revisió/reclamació.
 •   3 de febrer: publicació de notes definitives

Feu un comentari