Concierto de la Orquesta Barroca del CSMC

Facebook Twitter Linkedin AccessDeniedAccess DeniedDN54N280D4NAC5X52znEaUfpEV/C0G2I7CSMS0MFX3nve0HwfKbAulFQIbZMUhjUubtLKY49phOLMOpq+b/D06Ky3kY= AccessDeniedAccess DeniedDN523XN5B0D17TCJVzk9HGLUKJN9ouCTLyP0E7e9Xpj6E20hTfH+sGf1cQ4oomgzDH05laUu8vFHz2cJLT3wLdmw8Ho=Google Pinterest WhatsappConcierto de la Orquesta Barroca del CSMC en el Museo Sorolla de Madrid. Próximo 15 de octubre, a las 19h. Organiza la Fundació Caixa de Castelló y colabora el Ajuntament y la