Selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l’ISEACV

Institut Superior d’Ensenyances Artístiques
de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2021, de la direcció de
l’Institut Superior d’Ensenyances Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs de mèrits
per a la selecció i nomenament de directors i directores
dels centres de l’ISEACV. [2021/2835]

Feu un comentari