PROPOSTA DE TREBALL DE FI DE TÍTOL

La data límit per enviar a la comissió  les propostes del TFT degudament emplenades serà el 12 de novembre.

El document s’enviarà  a través d’aquest correu electrònic anna@annacazurra.com.

El calendari de depòsit i defensa del TFT de SEGONA MATRICULA I POSTERIORS  queda de la següent forma:

Sol·licitud de lectura i defensa del TFT del 16 al 20 de desembre de 2019 ( mitjançant instància dirigida al director del Conservatori) a través de Secretària.

Depòsit del 7 al 10 de gener de 2020

Tribunals 13 al 17 de gener  de 2020

Lectura i defensa el 21 i 22 de gener de 2020

 

Feu un comentari