Màster en ensenyances artístiques d’interpretació musical i recerca aplicada

Conservatori Superior de Música de Castelló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/csmcastellon.do

 

  • Matrícula de l’alumnat antic del Màster: Des de les 8.00h del dia 20 de setembre fins les 23:59 del dia 22 de setembre.
  • Enllaç a l’Asociació Europea de Conservatoris de Música: AEC-music.eu

Introducció

El màster es proposa redefinir els criteris interpretatius adquirits durant els estudis superiors de música i obrir un camí que permeta una concepció nova de la recerca musical centrada en criteris performatius de l’estètica actual. El seu fi és afavorir la instauració d’una escola interpretativa pròpia i competitiva en el context europeu.

El pla d’estudis consta de 90 ECTS i està estructurat en tres mòduls generals de 60 ECTS i dos mòduls d’especialització, professional i investigador, de 30 ECTS, que es cursen en tres semestres. Les matèries s’articulen al voltant de quatre itineraris d’especialització, dels quals l’alumne ha de seleccionar un d’ells: Música Antiga, Música Clàssica, Música Romàntica, Música Moderna i Contemporània. L’alumnat aprofundirà i perfeccionarà les tècniques d’interpretació de l’instrument, amb èmfasi en un repertori especialitzat segons la modalitat i itinerari triat.

S’estableixen dos mòduls. Un professionalitzador i un altre investigador. Amb el primer, l’alumnat perfeccionarà les tècniques d’interpretació de l’instrument, que el capacitaràn per a exercitar-se al més alt nivell. La segona via li permetrà accedir als estudis de tercer cicle (Doctorat).

Aquest Màster està acreditat per l’Agència Nacional d’avaluació de la qualitat i acreditació (ANECA) i homologat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. El pla d’estudis s’ha dissenyat d’acord amb el model de postgrau en música de les Institucions Superiors de Música de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Normativa

 

Vacants, calendari i procediment de matrícula del màster curs 2019-2020.  Nou!!!
Reial Decret Ordenació Ensenyances Artístiques Superiors
Decret Ordenació Ensenyances Artístiques Superiors
Decret de Reconeixement i Transferència de Crèdits
Memòria de verificació
Normativa de permanència
Guia informativa del Títol
Plà d’Estudis
Cronograma
Horaris màster CSMC curs 2019-2020

Personal acadèmic del màster
Personal acadèmic del màster: currículums
Beques i Ajudes
Proposta TFM

Formularis d’inscripció, impresos i enquestes

Autoinforme del professorat
Depòsit TFM
Enquesta autoevaluació del professorat
Enquesta avaluació alumne en pràctiques
Enquesta opinió activitat docent alumnat
Enquesta avaluació tutor de pràctiques externes
Enquesta satisfacció del PAS
Enquesta satisfacció alumnat
Enquesta satisfacció titolats
Enllaç per al pagament de les taxes de les proves d’accés
Formulari d’inscripció a la prova d’accés del màster
Incidències, reclamacions i suggeriments dels alumnes
Incidències i suggeriments dels professors
Informe avaluació tutor TFM
Informe qualificació TFM
Proposta TFM

Instruccions TFM

Lectura Treball de Final de Màster convocatòria març 2019
Calendari i normes per a la presentació de les Propostes de Treball de Final de Màster 2016-2017
Guia TFM Interpretació 2018-2019
Guia TFM Investigació 2014-2015
Annex Guia Docent TFM

Instruccions pràctiques externes

MOBILITAT PRÀCTIQUES EXTERNES: CONSORCI UJI-CONSERVATORI SUPERIOR CASTELLÓ
Tenim 5 pràctiques externes dins del programa de mobilitat Erasmus per als alumnes del Màster en conveni amb la Universitat Jaime I. Consulteu la guia de pràctiques externes:
VII PLA DE FORMACIÓ PER A LES PRÀCTIQUES INTERNACIONALS 2016/2017
Guia pràctiques externes
Import ajudes educació superior Espanya

Sistema intern de gestió de qualitat

Gestió d’incidències: reclamacions, queixes, suggeriments i reconeixements
Indicadors
Informe ANECA
Informe Consell Superior EEAA
Informe d’avaluació del seguiment dels Tïtols Universitaris Oficials en la Comunitat Valenciana (AVAP)
Màster EEAA Interpretació Musical i Investigació Aplicada
Registre Estatal Ensenyances No Universitàries