Màster en ensenyances artístiques d’interpretació musical i recerca aplicada

 

1. Fase inscripció online:

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=9&id=623&ingressType=inscription&schoolYearId=288 

2. Fase documental. Correu electrònic: 12005635.secret@gva.es

  • Vacants setembre curs 2021/22: 15 places

  • Resultats proves d’accés  setembre del màster

Els (…) primers són els que han obtingut plaça i han de matricular-se el dia (…) de (…) a través de l´ARTIC, i seguir les instruccions administratives que estan publicades en la web per a enviar la documentació després de la matrícula.

D’altra banda, si hi ha alguna vacant, es procedirà a cridar seguint l’ordre de la llista.

Link instruccions administratives 2021/2022

Conservatori Superior de Música de Castelló

Introducció

El màster es proposa redefinir els criteris interpretatius adquirits durant els estudis superiors de música i obrir un camí que permeta una concepció nova de la recerca musical centrada en criteris performatius de l’estètica actual. El seu fi és afavorir la instauració d’una escola interpretativa pròpia i competitiva en el context europeu.

El pla d’estudis consta de 90 ECTS i està estructurat en tres mòduls generals de 60 ECTS i dos mòduls d’especialització, professional i investigador, de 30 ECTS, que es cursen en tres semestres. Les matèries s’articulen al voltant de quatre itineraris d’especialització, dels quals l’alumne ha de seleccionar un d’ells: Música Antiga, Música Clàssica, Música Romàntica, Música Moderna i Contemporània. L’alumnat aprofundirà i perfeccionarà les tècniques d’interpretació de l’instrument, amb èmfasi en un repertori especialitzat segons la modalitat i itinerari triat.

S’estableixen dos mòduls. Un professionalitzador i un altre investigador. Amb el primer, l’alumnat perfeccionarà les tècniques d’interpretació de l’instrument, que el capacitaràn per a exercitar-se al més alt nivell. La segona via li permetrà accedir als estudis de tercer cicle (Doctorat).

Aquest Màster està acreditat per l’Agència Nacional d’avaluació de la qualitat i acreditació (ANECA) i homologat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. El pla d’estudis s’ha dissenyat d’acord amb el model de postgrau en música de les Institucions Superiors de Música de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Normativa

Reial Decret Ordenació Ensenyances Artístiques Superiors
Decret Ordenació Ensenyances Artístiques Superiors
Decret de Reconeixement i Transferència de Crèdits
Memòria de verificació
Normativa de permanència
Guia informativa del Títol
Plà d’Estudis
Cronograma
Calendari de màster curs 2020/21
Personal acadèmic del màster
Personal acadèmic del màster: currículums
Beques i Ajudes
Proposta TFM

Formularis d’inscripció, impresos i enquestes

Autoinforme del professorat
Depòsit TFM
Enquesta autoevaluació del professorat
Enquesta avaluació alumne en pràctiques
Enquesta opinió activitat docent alumnat
Avaluació tutor de pràctiques externes
Enquesta satisfacció del PAS
Enquesta satisfacció alumnat
Enquesta satisfacció titolats
Enllaç per al pagament de les taxes de les proves d’accés
Incidències, reclamacions i suggeriments dels alumnes
Incidències i suggeriments dels professors
Informe avaluació tutor TFM
Informe qualificació TFM
Proposta TFM

Instruccions TFM

Lectura i defensa TFM convocatòria extraordinària 2021  
Presentació de les propostes del Treball de fi de Màster
Guia TFM Interpretació
Guia TFM Investigació
Annex Guia Docent TFM
Dipòsit TFM ONLINE

Instruccions pràctiques externes

MOBILITAT PRÀCTIQUES EXTERNES: CONSORCI UJI-CONSERVATORI SUPERIOR CASTELLÓ
Tenim 5 pràctiques externes dins del programa de mobilitat Erasmus per als alumnes del Màster en conveni amb la Universitat Jaime I. Consulteu la guia de pràctiques externes:
VII PLA DE FORMACIÓ PER A LES PRÀCTIQUES INTERNACIONALS
Guia pràctiques externes
Import ajudes educació superior Espanya

Sistema intern de gestió de qualitat

Gestió d’incidències: reclamacions, queixes, suggeriments i reconeixements
Indicadors
Informe ANECA
Informe Consell Superior EEAA
Informe d’avaluació del seguiment dels Tïtols Universitaris Oficials en la Comunitat Valenciana (AVAP)
Màster EEAA Interpretació Musical i Investigació Aplicada
Registre Estatal Ensenyances No Universitàries