Going Abroad

Guia informativa

GUIA CONVOCATÒRIA ERASMUS

Sol·licituds

AVÍS. Data límit de lliurament de sol·licituds: novembre del present curs. Abans d’emplenar, llegir el formulari de sol·licitud i llegir atentament la guia informativa.

Formulari de sol·licituds

Documents per a la tramitació

Annex 1: Formulari de sol.licitut de l’alumne (Student form)
Annex 2: Acord d’aprenentatge (Learning agreement)
Annex 3: Certificat d’arribada (Certificate of arrival)
Annex 4: Certificat final d’estada (Certificate of attendance)

Col·laboracions

Llistat de conservatoris associats

 

Coordina Sr. Antoni Cotanda Peñarrocha
erasmus@conservatorisuperiorcastello.com