Irene Vilaplana Monzó

  • Departament: Música Antiga, Música de Cambra i Orquestra
  • Assignatura que imparteix: Música de Cambra
  • Correu electrònic: I.vilaplanamonzo@iseacv.gva