Miguel Ángel Berbis

  • Departament: Composició
  • Càrrec: Secretari

La seua intensa activitat com a compositor, docent, investigador i director artístic emmarquen la seva trajectòria. Té un catàleg d’obres especialitzades en noves tecnologies aplicades a la música actual interpretades en festivals internacionals com ara el Festival Carmelo Bernaola de Vitòria-Gasteiz, el cicle de concerts Opus de Bordeus, el Rafel Festival de València, la Trobada Internacional de Compositors de la Fundació ACA de Palma, el festival de música contemporània de Còrdova, el Festival de l’AMEE (Associació de música Electroacústica d’Espanya), el festival ME_MMIX (Festival de música electrònica, mixta i vídeo projecció) de Palma, el festival Ensems, el festival Fòrum Wallis de Suïssa i el CMMAS a Mèxic entre d’altres.

Com a investigador, aborda el procés creatiu-performatiu sobre les possibilitats de creació de la composició assistida per ordinador de manera que obté el DEA per Universitat de València. Imparteix conferències per divulgar i promoure l’interès en les noves tecnologies i el treball en equip entre intèrpret-creador. És director artístic de l’Ensemble d’Arts des de la seua creació, així com a impulsor de la creació del Festival Internacional “Rafel Festival”.
Actualment és catedràtic de tecnologia musical al Conservatori Superior de Música de Castelló.